De praktijk en corona

De maatregelen die getroffen worden zullen naar alle waarschijnlijkheid duren tot er een effectief vaccin beschikbaar is. Tot die tijd is het een kwestie van volhouden en aanpassen.


De afgelopen weken zijn voor ons allemaal erg onzeker geweest. Nu kunnen we gaan starten met een voorzichtige opbouw van wat je kunt noemen 'normale reguliere mondzorg'.

 

Wij realiseren ons dat de sluiting van de praktijk gevolgen heeft gehad voor onze patiënten en dat niet iedereen deze periode zonder klachten is doorgekomen. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om de zorg voor onze patiënten weer te optimaliseren.

 • Alle periodieke mondonderzoeken ( PMO) die al gemaakt waren en die gepland hadden moeten worden in-en voor de maanden maart, april, mei en juni worden verplaatst over eenzelfde periode naar de toekomst. 

       Het schema ziet er dan als volgt uit:

       Voor halfjaarlijkse PMO:  - maart 2020 wordt september 2020

                                                      - april 2020 wordt oktober 2020

                                                      - mei 2020 wordt november 2020

                                                      - juni 2020 wordt december 2020

       Voor het jaarlijkse PMO:   - maart 2020 wordt maart 2021

                                                      - april 2020 wordt april 2021

                                                      - mei 2020 wordt mei 2021

                                                      - juni 2020 wordt juni 2021

 • Afspraken voor behandelingen die reeds gepland stonden worden op volgorde van de oude planning opnieuw ingepland. Ook alle klachten die zich tijdens de Lock-down voor een spoedbehandeling hebben gemeld worden met voorrang behandeld. U krijgt de nieuwe afspraken via e-mail toegestuurd. Indien deze u niet schikt dan kan u deze telefonisch verzetten / aanpassen.

 • Afspraken die telefonisch gemaakt worden zullen via e-mail worden bevestigd. Het is dan ook van het allergrootste belang dat wij het juiste e-mail adres van u in ons systeem hebben. Indien u van e-mail verandert of een nieuw e-mail adres hebt gekregen geef dit dan door via info@tandartsluijten.nl .

 • Alle herinneringen voor het PMO worden niet meer via sms maar voortaan per e-mail naar u gestuurd. Dit bericht zal slechts een herinnering zijn en zal niet vergezeld gaan van een reeds ingeplande afspraak op datum en tijd. Na ontvangst van de herinnering dient u zelf een telefonische afspraak te maken. Dit kan op maandag t/m woensdag van 08.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

 • Indien u spoedeisende klachten hebt kunt u altijd bellen, u wordt dan direct geholpen. Voor vragen verzoeken wij u om gebruik te maken van ons email-adres: info@tandartsluijten.nl .

 • Volwassenen komen alleen, kinderen kunnen begeleid worden door één van de ouders of broer/zus. Dit is allemaal bedoeld om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

 • Het toilet is gedurende de corona aanpassingen gesloten en kan derhalve door u als patiënt/bezoeker van de praktijk niet gebruikt worden.

 • Bij binnenkomst EN bij vertrek uit de praktijk verzoeken wij u uw handen te ontsmetten in de kinderspeelhoek. Hier staat een sprayflacon met desinfectiealcohol.

 • Het kan voorkomen dat een behandeling uitloopt waardoor u moet wachten. Wij proberen dit zoveel als mogelijk te voorkomen maar ALS het gebeurt dan vragen wij u om het advies/verzoek van de assistente op te volgen.

 • Patiënten uit de risicogroepen, ouder dan 80 jaar, met gezondheidsklachten (b.v. hartklachten, hoge bloeddruk, COPD, diabetes, overgewicht etc. ) die geen klachten hebben, worden verzocht om hun PMO zo lang als mogelijk uit te stellen. Bij klachten kunnen ook deze patiënten natuurlijk contact opnemen met de praktijk. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

 • Niet iedereen is op de hoogte van het vertrek van onze paro-preventie assistente Carin. Zij is per 1-4-2020 met vervroegd pensioen gegaan. Haar werkzaamheden worden door mijzelf overgenomen en zullen zoveel als tegelijk worden gepland met het PMO en/of behandelingen.

 • In de wachtkamer zijn een aantal 1,5 meter-markeringen op de grond aangebracht. Wij verzoeken u om deze te respecteren.

 • Indien u luchtwegklachten hebt: zoals verkoudheidsklachten, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, OF een huisgenoot hebt met koorts ( boven 38o Celsius) en/of benauwdheid komt dan niet naar de praktijk maar blijf thuis binnen!

 

Wij realiseren ons dat de nabije toekomst veel aanpassingen vraagt van ons allemaal, echter zoals onze minister-president meerdere malen heeft gezegd: Door samenwerking kunnen wij het coronavirus overwinnen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Tandarts Luijten en alle praktijkmedewerkers